1. Allah jina takatifu, naanza ya Rahmani
  Kwa jina Lako Latwifu, baraka za Ramadhani
  Samehe hai na wafu, sote tuwe neemani
  Rabi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Turudi Kwake Raufu, Yaayyuha waumini
  Tusijifanye vipofu, kuasi wetu Manani
  Tujipange safusafu, kwa toba misikitini
  Rabbi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Allah Rabbi utuafu, tumezama madhambini
  Mja kiumbe dhaifu, hajali jema ni nini
  Hutesa hata siafu, amshinda hayawani
  Rabbi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Nyoyo zetu zi jafafu, ni kavu hatubaini
  Rutubaye ni hafifu, tarutubishwa na nini
  Kama si zako Arifu, kwa wajao samahani
  Rabi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Tutende uadilifu, amri ya yetu dini
  Tusione takilifu, kurejea kwa Rabbani
  Nyoyo ziingie khofu, tujue tu masikini
  Rabi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Mola wetu ni Latifu, twaasi tu madhambini
  Atusamehe Raufu, huruma nyingi pomoni
  Kumi hili takatifu, fursa tusitupeni
  Rabi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

***

 1. Leo hai kesho mfu, zitajapita awani
  Bila ya Mola kukhofu, hakuna cha nusurani
  Toba kitu maalufu, tutubu dhambi jamani
  Rabi turuzuku toba, ni kumi la ghufurani.

Na Ahmed Rashid.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!