HIVYO SAFARI HAYENDI

Dec 22, 2020

Na Mohammed K. Ghassani

******

Wajipigao vifua, kwa kujiita washindi

Ilhali wanajuwa, visa na vyao vitimbi

Hawepewa wechukua, kwa nguvu, kyedi na shindi

Wakae wakitambuwa, hivyo safari hayendi.

*******

Wajisifuo amani, weilinda kwa weledi

Hali wajuwa yakini, risasi na mijeledi

Ilitua miilini, na kutoboa fuadi

Nawalilia Yamini, katu safari hayendi

*******

Watajao kususana, na vituko vya vipindi

Wasitaje kuuwana, raundi hadi raundi

Huwa kama watuona, hatu watu, tu mabundi

Hawa nawapa bayana, safari hivyo hayendi

*******

Watakao tusamehe, ela radhi hawaombi

Bali wa kwenye sherehe, kuwatukuza mazombi

Kutugeuza mapenhe, tusiojua ulumbi

Hata waite Mashekhe, huwa safari hayendi

*******

Toba huitwa nasuha, ikayafuta madhambi

Paombwapo msamaha, kwa twaa si ujigambi

Msiba huwa furaha, adui hupewa shambi

lakini penye karaha, juwa safari hayendi

Bonn

20 Disemba 2020

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!